Sök i sanktionslistor

Välkommen till Qnister Screening, ett sökverktyg utvecklat av Qnister.com

Här kan du söka efter exempelvis företagsnamn eller personnamn för att se om de finns listade i något av våra kopplade register. Om du får en träff ser du vilket eller vilka register som aktören finns listad i. Får du ingen träff betyder det att vi inte har hittat aktören i våra kopplade listor.

Vår lösning söker igenom alla sanktionsregister inom EU, UK, Schweiz och FN samtidigt. Om du vill söka i listor utfärdade av USA, använd länkarna nedan:

Tips! Försäkra dig om att du har stavat rätt. Du kan använda olika sökfraser, till exempel förkortningar på företagsnamn eller organisationsnamn

Vi bjuder på kunskap kopplade till våra andra moduler, Qnister GDPR och Qnister Whistle
visselblåsarfunktion
Vad du behöver tänka på när du ska upprätta en visselblåsarfunktion

I och med det nya EU-direktiv som nu blivit svensk lag ställs nya krav på såväl privata som offentliga verksamheter. Vi jobbar aktivt med denna typ av frågor i en mängd olika branscher och har utifrån samlade erfarenheter sammanställt den här guiden inför processen som många står inför.

Force majeure
Force majeure i en osäker omvärld, fem viktiga tips

Vid extraordinära händelser som hindrar ett företag att fullgöra sin del av ett avtal kan det vara fråga om en force majeure-omständighet. Men vad innebär det och vad är viktigt att tänka på?

Kontakt